Kdo jsme

Radka Víchová

Jedenáct let jsem pracovala jako školní psycholožka, kde jsem se věnovala psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). V současné době pracuji jako terapeutka ve Středisku výchovné péče, kde se nejčastěji setkávám s výchovnými, vzdělávacími a rodinnými problémy. radka_webV TEMA nabízím psychologickou podporu a provázení v náročných životních situacích, psychoterapeutické služby dětem, dospívajícím i dospělým. Ráda pracuji pomocí projektivních, neverbálních, kresebných, multisenzorických a dalších kreativních metod, např. práce se sny, práce s tělem apod.
Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR. Úspěšně jsem ukončila kurz neuro-vývojové stimulace „Pohybem se učíme“, „Jóga pro děti“ a řadu dalších kurzů, školení a výcviků (naposledy mindfulness). Prostě se stále a ráda něco nového učím. 🙂 V současné době jsem též aktivní frekventantkou psychoterapeutického biosyntetického výcviku.
Mojí velkou radostí je kromě našich tří dětí dobrovolnická práce pro neziskovou organizaci Lékořice, z. s. a vedení supervizí dobrovolníků v nemocnicích.
Dále spolupracuji jako terapeutka se Sociální klinikou a se Spolu nahoru i dolu.

Michael Vích

michael_webMoje životní i profesní cesta je poměrně rozmanitá. Po absolvování Filozofické fakulty UK v Praze a Pedagogické fakulty tamtéž jsem působil ve veřejném i soukromém školství, nejdříve jako učitel a poté i ředitel školy. Po 10 letech jsem školství preventivně opustil, tzn. ještě dříve než bych začal být nepříjemný žákům, kolegům i sám sobě. Zamířil jsem do úplně jiné oblasti – do zdravotnictví a farmacie. V současné době pracuji pro českou vědu, což je v mém případě práce převážně sedavá, intelektuální, s nedostatkem lidského rozměru, který já potřebuji pro svůj plnohodnotný život. Nejen proto jsem se rozhodl vystudovat Masérskou školu, konkrétně obor sportovní a relaxační masáž akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Masáže doplňuji protahovacími a uvolňovacími technikami vycházejícími z indické Ajurvédy – „vědy života“, která je pro mě nevyčerpatelnou inspirující studnicí toho, jak zdravě a dobře žít.
Mou velkou vášní je cestování a poznávání nových kultur, lidí, životních přístupů, jídla a vůní.